Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 45

Açılış Konuşmaları

 Tarih: 28.10.2020

Saat: 16:30-16:45

Salon: Nergis Salonu

Ankem Meydanı

Geçmişten Geleceğe Yediklerimiz, Biz ve Sağlığımız

 Tarih: 28.10.2020

Saat: 16:45-18:15

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Esin Şenol

Konu ve Konuşmacılar: 

Geçmişten Geleceğe Yediklerimiz, Biz ve Sağlığımız

Murat Baş

Sürdürülebilir Tarım, GDO ve Gıda Mikrobiyolojisi

Ahmet İpek

Tarımda Mikrobiyom

Ener Çağrı Dinleyici

Enver Tali Çetin Konferansı

 Tarih: 28.10.2020

Saat: 18:15-19:15

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Tansu Salman

Konu ve Konuşmacı: 

İklimle Değişen Sağlık

Çiğdem Kayacan

Gece Oturumu - 1

Nobel Oturumu

 Tarih: 28.10.2020

Saat: 21:00-22:00

Salon: Nergis Salonu

Konu ve Konuşmacılar: 

Nobel Ödüllerinin Önemi

Tansu Salman

2019 Tıp ve Fizyoloji NOBEL Ödülünün Getirdikleri ve Düşündürdükleri

Emin Kansu

Kahvaltılı Oturum - 1

Aşı Pratiğinde Sık Sorulan Sorular

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 08:00-08:45

Salon: Nergis Salonu

Konu ve Konuşmacılar: 

Erişkinde

Esin Şenol

Çocukta

Selda Hançerli Törün

Kahvaltılı Oturum - 2

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 08:00-08:45

Salon: Çiğdem Salonu

Konu ve Konuşmacı: 

İmmun Baskılanmış Konakta Enfeksiyonlardan Korunma

Gökhan Metan

Konferans - 1

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 09:00-09:45

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Sercan Ulusoy

Konu ve Konuşmacı: 

Akılcı Antibiyotik Kullanımı; Ayaktan Hastada Prensipler

Oğuz Reşat Sipahi

Konferans - 2

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 10:00-10:45

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Halis Akalın

Konu ve Konuşmacı: 

Sağlık Çalışanı Enfeksiyon Riskleri ve Yönetimi

Recep Öztürk

DAS Paneli

Hangi Antiseptik / Ne Zaman?

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 11:00-12:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Bülent Gürler, Duygu Perçin

Konu ve Konuşmacılar: 

El Antisepsisinde Yeni Yaklaşımlar

Gülden Ersöz

İnvaziv Girişimlerde Deri ve Mukoza Antisepsisi

Elif Doyuk Kartal

Pre ve Post op Yara Bakımı ve Antisepsisi

Güven Çelebi

Intraabdominal İnfeksiyonlar

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 13:30-15:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Ahmet Dinççağ

Konu ve Konuşmacılar: 

Nasıl Örnek Alırım?

Tutku Soyer

Nasıl Örnek Beklerim?

Nezahat Gürler

Nasıl Tedavi Planlarım?

Vildan Avkan Oğuz

Bilimsel Makale Okuma-Yazma ve Sunumda (Sözel ve Poster) İpuçları

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 15:15-16:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Emin Sami Arısoy, Derya Aydın

Konu ve Konuşmacılar: 

Bilimsel Makale, Nasıl İyi Okuruz, Nasıl İyi Yazarız?

Özgen Eser

Bilimsel Toplantılarda Sözlü-Poster Sunumu, Nasıl İyi Sunarız

Emin Sami Arısoy

Rehberler Eşliğinde Sepsis; 360o

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 16:15-17:45

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  İsmail Cinel, Engin Arısoy

Konu ve Konuşmacılar: 

Yenidoğan

Solmaz Çelebi

Çocuk

Bülent Cengiz

Erişkin

İsmail Cinel

Acil / Yoğun Bakım Ünitesi / Hemato-Onkoloji Kritik Hastalarında Olgularla Psikososyal ve Hukuki Sorunlar

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 16:15-17:45

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Mustafa Hacımustafaoğlu, Mehmet Akif İnanıcı

Konu ve Konuşmacılar: 

Zor Hasta/Hasta Sahibinin Psikososyal Yönetimi

Selçuk Kırlı

Hekimin Sorumluluğu

Mehmet Akif İnanıcı

Hukuki Bakış Açısı

Av. Tanıl Başkan

Sözel Bildiri Oturumu - 1

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 18:00-19:15

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Emin Sami Arısoy, Gülşen Hasçelik, Mustafa Tireli

Konu ve Konuşmacılar: 

Solid Organ Maligniteli Bir Hastada Leuconostoc Pseudomesenteroides Bakteriyemisi

Oktay Yapıcı

Yatan Çocuk Hastalarda Staphylococcus Aureus Enfeksiyonlarının Demografik, Klinik Ve Laboratuvar Bulguların: Tek Merkez Verileri

Yıldız Ekemen Keleş

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Metotreksat Kullanımına Bağlı Gelişen Pansitopeni

Serpil Mızrakçı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Trakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Serpil Mızrakçı

Değişik Beyin Tümörü Olan Hastaların Kanında Mikotoksin Varlığının ve Gıda İntoleransının İncelenmesi

Merih Şimşek

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Cıtrobacter İzolatlarının Antibiyotik Direnç Profilinde Güncel Durum

Merih Şimşek

Klinik Örneklerden İzole Edilen S.maltophilia İzolatlarında Trimetoprim /Sulfametoksazol Direnci 4 Yıllık Retrospektif Değerlendirme

Ahmet Mansur

Sözel Bildiri Oturumu - 2

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 18:00-19:15

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Özgen Eser, Yasemin Heper, Yılmaz Başar

Konu ve Konuşmacılar: 

Bakteriyemi ve Fungemi Tanısında Novel Buffy Coat Yönteminin Kullanılması

Melike Orkide Taşçılar Önder

Pediyatrik Hastaların İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Sefalosporin Ve Karbapenem Grubu Antibiyotik Direnç Oranlarının Araştırılması: 6 Yıllık Analiz

Rümeysa Tuba Biçer

Fimozis Derecelerine Göre Sünnet Derisindeki İnflamatuar Değişiklikler ve Klinik Bulgular

Gül Doğan

Yoğun Bakım Ünitesinde Kan, İdrar ve ETA Kültürlerinden İzole Gram Negatif İzolatların Antibiyotik Direnç Profillerinin Analizi: 3 Yıllık Deneyim

Nihan Çeken

Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Açısından İncelenmesi

Şölen Daldaban Dinçer

Kan Kültürü Örneklerinden İzole Edilen Candida Türlerinde Antifungal Duyarlılığının Saptanmasında İki Farklı Ticari Sistemin Standart Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi İle Karşılaştırılması

Nihan Yıldız

Çocukluk Çağı Akut Otitis Media Ataklarında Probiyotik Ajan (Liyofilize Saccharomyces Boulardii İçeren Saşe) Kullanımının Etkisi

Gül Soylu Özler

Poster Bildiri Oturumu - 1

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 18:00-19:15

Salon: Zakkum Salonu

Oturum Başkanları:  Tutku Soyer, Solmaz Çelebi, Esra Koçoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Ertapenem Kullanımına Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Deliryum

Yıldız Ekemen Keleş

Menenjit Şüpheli Hastaların Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinde Menenjit Paneli İle Etkenlerin Araştırılması

Muhamet Samet Emre Daştan

COVID-19 Tanısı Alan Hastaların CRP-Prokalsitonin Değerlerinin İncelenmesi

Muhamet Samet Emre Daştan

Covid-19 Tanısı Alan Hastaların Bakteriyel Kültür Örneklerindeki Üremelerin İncelenmesi

Zeliha Seyfi

Enterobacterales İzolatlarında Kolistin Direnç Tespitinde Hızlı Polimiksin NP Testinin Değerlendirilmesi

Kübra Hacıeminoğlu Ülker

Olgularla Akciğer Dışı Tüberküloz

Gülden İnceoğlu

Yoğun Bakım Hastalarının Kan Kültür Örneklerinden İzole Edilen Enterobactarales İzolatlarında Karbapenem Direncinin Yıllara Göre Değişiminin Değerlendirilmesi

İlknur Bıyık

Pediatrik Hasta Grubunda 10 Yıllık Süreçte Kan Kültürü Örneklerindeki Üremelerin Değerlendirilmesi

Büşra Usta

Akut Apandisiti Taklit Eden Tüberküloz Olgusu

Ayşe Büyükcam

Poster Bildiri Oturumu - 2

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 18:00-19:15

Salon: Zeytin Salonu

Oturum Başkanları:  Elif Doyuk Kartal, Dolunay Gülmez Kıvanç, Selda Hançerli Törün

Konu ve Konuşmacılar: 

Kliniğimizde Yatarak Takip Edilmiş Akut Hepatit B Virüs Enfeksiyonlu Hastaların Olası Bulaş Yolları Ve Demografik Özelliklerinin İncelenmesi

Sevil Alkan Çeviker

Beyin Omurilik Sıvısından İzole Edilen Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması

Büşra Güneysu

Pozitif Kan Kültüründen EUCAST Hızlı Disk Difüzyon Yöntemi İle Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması

Çağrı Çoban

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ Nde 2015-2020 Yılları Arasında Renal Transplantasyon Yapılan Hastaların Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Canberk Çınar

Sifiliz Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) Ve Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gülşah Karacan

2014-2019 Yıllarında İzole Edilen Sphingomonas Paucimobilis Suşlarının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Tuncer Özekinci

Steril Vücut Mayi Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Direnç Oranlarının Yıllara Göre Araştırılması

Tuncer Özekinci

Gece Oturumu - 2

 Tarih: 29.10.2020

Saat: 21:00-22:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Mustafa Hacımustafaoğlu

Konu ve Konuşmacı: 

Tıbbın Tarihsel Temelleri; Koslu Hipokrat, Bergamalı Galen, Buharalı İbni Sina

Kadircan Keskinbora

Kahvaltılı Oturum - 3

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 08:00-08:45

Salon: Nergis Salonu

Konu ve Konuşmacı: 

Besin Zehirlenmeleri

Firdevs Aktaş

Kahvaltılı Oturum - 4

İntrauterin Enfeksiyon Yönetimi

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 08:00-08:45

Salon: Çiğdem Salonu

Konu ve Konuşmacılar: 

Gebede Değerlendirme ve Yönetim

Yasemin Heper

Bebekte Değerlendirme ve Yönetim

İlker Devrim

Aşı Paneli

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Mehmet Ceyhan, Mustafa Hacımustafaoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Rotavirus

Ateş Kara

HPV

Ayper Somer

Meningokok

Mehmet Ceyhan

Konferans - 3

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 10:45-11:30

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Mustafa Hacımustafaoğlu

Konu ve Konuşmacı: 

Aşı ile Korunulabilen Hastalıklarda Farmakoekonomi

Mehmet Ceyhan

Konferans - 5

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 11:45-12:30

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Tutku Soyer

Konu ve Konuşmacı: 

Radyolojik Tanı ve Ayırıcı Tanıda Batın Görüntülemesi, Olgularla

Gürsel Savcı

Aşı Takviminde Olmayan Aşılar ve Seyahat Aşıları

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 13:15-14:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Nuran Salman, Ayper Somer

Konu ve Konuşmacılar: 

Çocukta Ulusal Aşı Takviminde Olmayan Aşılar

Ayper Somer

Seyahat Aşıları

Firdevs Aktaş

Olgu Tartışması

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 13:15-14:00

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanı:  Tansu Salman

Konu ve Konuşmacılar: 

Olgularla Cerrahi Enfeksiyonlar

Fatih Ata Genç

Cerrahide Beklenmeyen Enfeksiyonlar

Kaan Gök

Konferans - 4

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 14:15-15:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Sercan Ulusoy

Konu ve Konuşmacı: 

Karbapenem Dirençli K. pneumoniae Enfeksiyonları; Tedavi ve Önleme

Halis Akalın

Sendromik Paneller ve Yeni Coronavirus Enfeksiyonu

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 14:15-15:00

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Tanıl Kocagöz, Sebahat Aksaray

Konu ve Konuşmacılar: 

Sendromik Paneller ve Maliyet Etkinlikleri

Tanıl Kocagöz

Yeni Coronavirus: Yeni Ortaya Çıkan Bir Enfeksiyon Hastalığı

Ergin Çiftçi

Cinsel İstismar Olgularında Enfeksiyon Değerlendirmesi

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 15:15-16:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Derya Aydın, Engin Arısoy

Konu ve Konuşmacılar: 

Psikososyal ve Adli Değerlendirme

Mehmet Akif İnanıcı

Enfeksiyon Değerlendirmesi, Yönetimi ve Korunma

Sıla Akhan

COVID-19 Oturumu

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 16:15-17:45

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Volkan Korten, Ateş Kara

Konu ve Konuşmacılar: 

Erişkinde Epidemiyoloji Klinik ve Tedavi

Volkan Korten

Çocukta Epidemiyoloji Klinik ve Tedavi

Ateş Kara

Covid-19 Enfeksiyonunda Aktif ve Pasif Bağışıklama

Murat Akova

Sözel Bildiri Oturumu - 3

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 18:00-19:15

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Emin Sami Arısoy, Gülşen Hasçelik, Mustafa Tireli

Konu ve Konuşmacılar: 

Çocuk Hastalarda COVID-19 ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişkinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Gizem Güner Özenen

İstanbul 2. Başkanlık Bölgesinde İzole Edilen Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Suşlarının Sıklığı ve Direnç Profili

Ülkü Oral Zeytinli

Prokalsitonin, C-reaktif Protein ve Lökosit Değerlerinin Bakteriyemili Hastaların Kan Kültüründe Üreyen Mikroorganizma Türünün Tahmininde Kullanımı

Hatice Kübra Özhan

İdrar Kültüründe Pre-analitik Hata Maliyeti

Pınar Eker

Pasteurella Multocida Sepsisi: Olgu Sunusu

Nilgün Kansak

Akut Otitis Eksterna Tedavisinde Siprofloksasinin Etkinliği

Nesrettin Fatih Turgut

Rektum Kanserli Yatan Hastada Fatal Seyreden Yersinia Enterocolitica Sepsisi: Bir Olgu Sunumu

Neslihan Arıcı

Tüberkülozlu Çocuk Olguların Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma

Çisel Sezer

Sözel Bildiri Oturumu - 4

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 18:00-19:15

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Özgen Eser, Yasemin Heper

Konu ve Konuşmacılar: 

Lökosit Adezyon Defekti Tip 1 Tanılı Hastalarda İyileşmeyen Yara Ve Yara Enfeksiyonu Tedavisine Akılcı Yaklaşım

Esra Yücel

Pnömokok Sepsisine Bağlı Purpura Fulminans Gelişen Bir Çocuk Olgu

Zühal Ümit

COVID-19 Geçiren Bireylerde Sars-CoV-2 Antikorlarının Seyri

Cansu Turan

Türkiye’de Antibiyotik Tüketim Miktarının Ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Antibiyotik Reçeteleme Uygulamalarının OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Selda Emre Aydıngöz

Covid 19 Pandemi Sürecinin Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları Üzerindeki Etkisi

Demet Gür Vural

Hastane Enfeksiyon Etkenleri Üzerine Bazı Uçucu Yağların Etkisinin İncelenmesi

Ş. Maral Özcan

Gece Oturumu - 3

Arılar, Arı Ürünleri ve Sağlık

 Tarih: 30.10.2020

Saat: 21:00-22:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Mustafa Hacımustafaoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Bal Arısı Dünyası ve Apiterapi

Levent Aydın

Bal, Arı Poleni ve Sağlık

Mesut Ertan Güneş

Kahvaltılı Oturum - 5

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 08:00-08:45

Salon: Nergis Salonu

Konu ve Konuşmacı: 

Hasta Başı Tanı Testleri

Barış Otlu

Kahvaltılı Oturum - 6

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 08:00-08:45

Salon: Çiğdem Salonu

Konu ve Konuşmacılar: 

Kateter Enfeksiyonları

Fatih Ata Genç

Kateter Enfeksiyonları

Oğuz Reşat Sipahi

Ülkemizde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar; Neredeyiz, Dünya İle Kıyaslama ve UHESA Yorumları

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  İrfan Şencan, Dilara İnan

Konu ve Konuşmacılar: 

Dünyada Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar Durum ve Önleme Stratejileri

Dilara İnan

Türkiye'de Durum Neredeyiz?

İrfan Şencan

SBİE Değerlendirme Ölçütleri ve UHESA Yorumları

Can Hekimoğlu

Rehberler Eşliğinde Toplum Kökenli Pnömoniler, Klinik, Tanı ve Yönetim

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Recep Öztürk, Bülent Cengiz

Konu ve Konuşmacılar: 

Erişkinde

Ali Mert

Çocukta

Ergin Çiftçi

Antibiyotikler; Güncel Durum

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 10:45-11:30

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Halit Özsüt, Halis Akalın

Konu ve Konuşmacılar: 

Eski Antibiyotikler, Yeni Kullanımlar

Halis Akalın

Yeni Gelecek Antibiyotikler

Halit Özsüt

Mini Panel

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 11:30-12:15

Salon: Nergis Salonu

Konu ve Konuşmacılar: 

Antibiyotik Biyoyararlanımı, Eşdeğer İlaç ve Klinik Kullanımı

Yağız Üresin

Selçuk Şen

Alımdan Yoruma Kan Kültürlerinin Akılcı Değerlendirilmesi

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 12:15-13:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Gülşen Hasçelik, Sebahat Aksaray

Konu ve Konuşmacılar: 

Doğru Alıyor muyuz?

Esra Koçoğlu

Nasıl Yorumluyoruz?

Gülşen Hasçelik

Üriner Sistem Enfeksiyonları: 2020

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 13:30-15:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Filiz Akata, Halit Özsüt

Konu ve Konuşmacılar: 

Üropatojenler : Direnç 2020

Aslı Karadeniz

Sistit : Yeni Rehberler

Filiz Akata

Yaşlılarda Asemptomatik Bakteriüri ve Yineleyen İnfeksiyonlar

Halit Özsüt

Mantar Enfeksiyonları; 360o

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 13:30-15:00

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Gülşen Hasçelik, Firdevs Aktaş

Konu ve Konuşmacılar: 

Aspergillus Enfeksiyonları Tanı-Klinik ve Tedavi

Dolunay Gülmez Kıvanç

Zekaver Odabaşı

Kandida Enfeksiyonları Tanı-Klinik ve Tedavi

Dolunay Gülmez Kıvanç

Zekaver Odabaşı

Konferans - 6

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 15:15-16:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanı:  Mustafa Hacımustafaoğlu

Konu ve Konuşmacı: 

İnfluenzada Hangi İlaç? Ne Zaman? Kime?

Serhat Ünal

Klinik Nütrisyon ve Enfeksiyonlar

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 15:15-16:00

Salon: Çiğdem Salonu

Oturum Başkanları:  Osman Abbasoğlu, Tutku Soyer

Konu ve Konuşmacılar: 

Malnütrisyon; Tanı ve Önemi

Osman Abbasoğlu

Beslenme Destek Tedavisi İle Hastane Enfeksiyonları Azaltılabilir mi?

Yusuf Özoğul

Son Bir Yılda Politika Değiştiren/Değiştirebilecek Yayınlar

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 16:15-17:00

Salon: Nergis Salonu

Oturum Başkanları:  Sebahat Aksaray, Tutku Soyer

Konu ve Konuşmacılar: 

Enfeksiyon

Oğuz Reşat Sipahi

Çocuk Enfeksiyon

Edanur Yeşil

Genel Değerlendirme ve Ödül Töreni Kapanış

 Tarih: 31.10.2020

Saat: 17:00-18:00

Salon: Nergis Salonu