Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Ankemistler,

Sizlere 35. ANKEM Kongresinin 28 Ekim - 01 Kasım 2020  tarihinde online olarak gerçekleştirileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kongremizde de çocuk veerişkinlerde enfeksiyon hastalıkları ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili konular (Tıp, Ezcacılık, Epidemiyoloji, Veterinerlik  vb.)   farklıbilim dallarını içeren multidisipliner ve bütünleyici yaklaşımla ve hasta odaklı olarak ele alınacak; enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik direnci, akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşım, çocukluk ve erişkin aşılamaları, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları başta olmak üzere güncel konular alanlarında yetkin bilim insanları tarafından sunulacak ve hep birlikte tartışılacaktır.

Kongremiz her zaman olduğu gibi ANKEM Meydanı ve Enver Tali Çetin konferansı ile başlayacak, genel oturum ve paneller ve eğitici ve tartışmalı sözel ve poster bildirilerinin yanı sıra bilim ve sanatla koşut olacak yüksek seviyeli sosyal programlar ile sürdürülecektir. Kongrelerin özünü teşkil eden bilimsel sunular (sözel ve poster bildirileri), yetkin bildiri jürileri tarafından yapıcı eleştirel bir yaklaşımla tartışılacak ve değerlendirilecektir.

35. ANKEM Kongremizin her zaman olduğu gibi, sizlerin  katılımı ve katkılarıyla daha da zenginleşeceğine ve yüksek bilimsel düzey ve kalitede geçeceğine inanıyor, Kongremize sunu ve katılımları ile destek verecek tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

35. ANKEM Kongresinde birlikte olmak ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Prof. Dr. Derya AYDIN