PB0005 Kliniğimizde Yatarak Takip Edilmiş Akut Hepatit B Virüs Enfeksiyonlu Hastaların Olası Bulaş Yolları ve Demografik Özelliklerinin İncelenmesi Sunan Kişi: Sevil  ALKAN ÇEVİKER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Özgür GÜNAL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Süleyman Sırrı  KILIÇ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Eda KÖKSAL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Cemanur AYGÜN2, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Alper  TAHMAZ, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
PB0013 2014-2019 Yıllarında İzole Edilen Sphingomonas paucimobilis Suşlarının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Sunan Kişi: Tuncer Özekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD İstanbul Yazarlar:
Zafer Habip, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD İstanbul
Esra Koçoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD İstanbul
PB0014 Steril Vücut Mayi Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Direnç Oranlarının Yıllara Göre Araştırılması Sunan Kişi: Abdurrahman Sarmış, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD İstanbul Yazarlar:
Esra Koçoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD İstanbul
Tuncer Özekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD İstanbul
PB0017 BOS'TAN İZOLE EDİLECEK BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANININ ARAŞTIRILMASI Sunan Kişi: Büşra Güneysu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D İstanbul Yazarlar:
Esra Koçaoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D İstanbul
Tncer Özekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D İstanbul
R. Tuba Biçer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D İstanbul
PB0021 ERTAPENEM KULLANIMINA BAĞLI NADİR BİR YAN ETKİ: DELİRYUM Sunan Kişi: Yıldız EKEMEN KELEŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Yazarlar:
Gökçen ERFİDAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği
Eda KARADAĞ ÖNCEL, 1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği
Ahu KARA AKSAY, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Belde KASAP DEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
PB0030 PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA 10 YILLIK (2010-2020) KAN ÖRNEKLERİNİN BAKTERİYOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMES Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Yazarlar:
Büşra Usta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
PB0034 AKUT APANDİSİTİ TAKLİT EDEN TÜBERKÜLOZ OLGUSU Sunan Kişi: Ayşe BÜYÜKCAM, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Bölümü, Gaziantep, Türkiye Yazarlar:
PB0038 Pozitif Kan Kültüründen EUCAST Hızlı Disk Difüzyon Yöntemi ile Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması Sunan Kişi: Çağrı ÇOBAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Asuman BİRİNCİ , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
PB0039 YOĞUN BAKIM HASTALARININ KAN KÜLTÜR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTARALES İZOLATLARINDA KARBAPENEM DİRENCİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Yazarlar:
İlknur Bıyık , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
PB0040 PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA 10 YILLIK (2010-2020) KAN ÖRNEKLERİNİN BAKTERİYOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Yazarlar:
Büşra Usta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
PB0041 Menenjit Şüpheli Hastaların Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinde Menenjit Paneli ile Etkenlerin Araştırılması Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Yazarlar:
Muhammet Samet Emre Daştan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
PB0042 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Tanı Laboratuvarında 20/03/2020-31/08/2020 Tarihleri Arasında Pozitif Saptanan Hastaların CRP-Prokalsitonin Değerleri Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Yazarlar:
Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Muhammet Samet Emre Daştan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Zeliha Seyfi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
PB0043 Covid-19 Tanısı Alan Hastaların Bakteriyel Kültür Örneklerindeki Üremelerin İncelenmesi Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Yazarlar:
Zeliha Seyfi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Muhammet Samet Emre Daştan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
PB0044 Enterobacterales İzolatlarında Kolistin Duyarlılığı Tespiti için Hızlı Polimiksin NP Testinin Değerlendirilmesi Sunan Kişi: Kübra HACIEMİNOĞLU ÜLKER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye Yazarlar:
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Asuman BİRİNCİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
PB0047 OLGULARLA AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ Sunan Kişi: Gülden İnceoğlu, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı Yazarlar:
Edanur Yeşil, Mersin Şehir Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bölümü
Cansu Turan, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bölümü
Emre Şahin, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bölümü
Solmaz ÇELEBİ, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bölümü
Mustafa Hacımustafaoğlu , Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bölümü