PB0044 Enterobacterales İzolatlarında Kolistin Duyarlılığı Tespiti için Hızlı Polimiksin NP Testinin Değerlendirilmesi Sunan Kişi: Kübra HACIEMİNOĞLU ÜLKER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye Yazarlar:
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Asuman BİRİNCİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Detayları görebilmeniz için lütfen giriş yapınız.