PB0040 PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA 10 YILLIK (2010-2020) KAN ÖRNEKLERİNİN BAKTERİYOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Yazarlar:
Büşra Usta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Detayları görebilmeniz için lütfen giriş yapınız.