PB0042 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Tanı Laboratuvarında 20/03/2020-31/08/2020 Tarihleri Arasında Pozitif Saptanan Hastaların CRP-Prokalsitonin Değerleri Sunan Kişi: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Yazarlar:
Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Muhammet Samet Emre Daştan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Zeliha Seyfi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Demet Gür Vural, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Kemal Bilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Asuman Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Detayları görebilmeniz için lütfen giriş yapınız.